Make your own free website on Tripod.com
 

Kaji Selidik Keupayaan Menanggung Risiko Kewangan.

________________________

 

Pernahkah anda mengalami kebimbangan dan keseronokan semasa menunggu

pulangan pelaburan penting ?

 
1

Selalu bimbang

2 Tidak bimbang atau seronok
3 Tidak tahu
 

Apabila anda mendengar berita yang tidak diingini mengenai status kewangan,

anda akan,

 
1

Tidak terkejut

2 Jarang terkejut
3 Selalu terkejut
 

Di antara tawaran kerja yang ditawarkan , jaminan pekerjaan dengan bayaran yang kurang dan pekerjaan yang lebih berisiko tinggi tetapi bayaran yang lebihyang manakah anda akan pilih?

 
1

Pekerjaan dengan bayaran yang lebih

2 Tidak pasti
3 Pekerjaan yang lebih terjamin
 

Di antara portfolio pelaburan dibawah yang manakah yang anda akan pilih?

 
1

60 peratus berisiko rendah, 30 peratus berisiko sederhana, 10 peratus berisiko tinggi

2

30 peratus berisiko rendah, 40 peratus berisiko sederhana, 30 peratus berisiko tinggi

3

10 peratus berisiko rendah, 50 peratus berisiko sederhana, 40 peratus berisiko tinggi

 

Adakah anda akan meminjam wang atau (margin trading) untuk membuat pelaburan yang nungkin melipatgandakan wang anda?

 
1 Tidak
2 Mungkin
3 Ya
  Sekiranya anda melabur dalam pasaran saham yang meningkat sebanyak 30% dalam masa 6 bulan, anda akan
 
1

menjual kesemua saham anda

2 menjual sebahagian daripada saham anda
3 tidak membuat apa-apa atau membeli lagi saham

Apabila anda berfikir tentang perkataan `risiko` dalam konteks pelaburan,yang manakah antara berikut merupakan anggapan pertama anda?

 
1

Bahaya

2 Ketidakpastian
3 Keseronokan

Adakah anda percaya tuah adalah penting dalam membuat keputusan pelaburan anda?

 
1 Tidak
2 Kadand-kadang
3 Ya

Bagaimanakah anda menerima perubahan kewangan yang tidak menggalakkan dalam hidup anda?

 
1

Sangat susah untuk menerimanya

2 Kadang-kadang susah,kadang-kadang mudah
3 Sangat mudah untuk menerimanya

Jika anda dapat menambahkan peluang dan meningkatkan pulangan pelaburan dengan risiko yang lebih tinggi,anda akan

 
1

Tidak sanggup untuk mengambil lebih risiko

2 Sanggup mengambil risiko dengan sebahagian wang yang ada
3 Sanggup mengambil lebih banyak risiko dengan kesemua wang yang ada.

Berapa lamakah masa yang anda ambil untuk membuat keputusan kewangan yang penting?

 
1 Sangat lama
2 Sedrhana lama
3 Sangat singkat

Pada tanggapan anda,apakah tahap risiko yang telah anda ambil dalam pelaburan anda yang lepas?

 
1 Sangat rendah
2 Sderhana tinggi
3 Sangat tinggi

Apakah pandangan anda secara umum,tentang pulangan akhir terhadap pelaburan yang telah anda lakukan?

 
1 Sangat pesimis
2 Ditengah-tengah antara kedua-duanya
3 Sangat optimis

Anda menjangkakan pendapatan anda dalam masa lima tahun akan datang,akan

 
1 Meningkat
2 Kekal
3 Menurun

Adakah anda melabur dalam pasaran saham secara individu atau ekuiti (berdasarkan saham) unit saham amanah?

 
1 Tidak
2 Mungkin
3 Ya 

Antara berikut, yang manakah dapat menjelaskan perasaan anda terhadap risiko pelaburan?

 
1 Saya lebih memilih gabungan pelaburan yang konservatif
2 Saya lebih memilih gabungan pelaburan yang seimbang
3 Saya lebih memilih gabungan pelaburan yang agresif

Berbanding dengan orang lain yang anda kenali, bagaimanakah anda menilai keupayaan anda untuk menghadapi tekanan yang berkaitan dengan masalah kewangan yang penting?

 
1 Sangat rendah
2 Sederhana
3 Sangat tinggi

Antara yang berikut,yang manakah sesuai dengan gaya pembayaran yang berkaitan gaji dan komisen yang anda pilih?

 
1 Gaji secara keseluruhannya
2 Gabungan seimbang gaji dan komisen
3 Komisen secara keselueuhannya

Sekiranya anda menjadi seorang penganggur, yang manakah yang anda lebih suka buat?

 
1 Terus menerima tawaran kerja yang sampai dahulu walaupun ia tidak menepati kehendak
2 Tidak pasti
3 Terus mencari kerja yang menepati kehendak

Adakah lebih penting untuk anda dilindungi dari kadar inflasi atau memastikan modal anda selamat?

 
1 Lebih penting bagi saya untuk memastikan modal saya selamat
2 Penting bagi saya untuk dilindungi daripada kadar inflasi dan memastikan modal saya selamat.
3 Lebih penting bagi saya dilindungi daripada kadar inflasi

Pernahkah anda meminjam wang untuk membuat pelaburan (selain dari pinjaman perumahan)?

 
1 Tidak
2 Ya

Berapa banyak keyakinan anda dalam keupayaan anda untuk menjana pendapatan?

 
1 Tidak berkeyakinan
2 Sederhana
3 Sangat berkeyakinan tinggi

Berapa peratus daripada pendapatan yang anda sanggup untuk meletakkanya dalam pelaburan yang berisiko sederhana?

 
1 0-20 peratus
2 40-60 peratus
3 80-100 peratus

________________________________________________________________________________

Daripada perkiraan di atas ,keputusan profil risiko seorang pelabur dapat dikira. Setiap nombor adalah markah (nombor 1 ialah 1 markah manakala nombor 2 ialah 2 markah). Analisis jumlah markah anda ialah seperti yang berikut:-

Jumlah markah Profil pelabur:

23-35 markah              Konservatif

36-50 markah              Sederhana

51 dan ke atas              Agresif

(C) 2005 NORMAN EMPIRE STUDIOS //CONDITIONS OF USE // PRIVACY POLICY